różne

Co to jest rebrending?

• Zakładki: 4

Zmiana sposobu postrzegania konkretnej marki jest procesem, który wymaga czasu. Proces ten nazywany jest rebrandingiem. W skrócie, rebrending dotyczy elementów, za pośrednictwem których firma komunikuje się ze swoimi odbiorcami. Najczęściej podejmowane są działania takie jak: zmiana nazwy, zmiana logo firmy albo konkretnego produktu, czy samego wizerunku.

Rebrending – jaki jest jego cel?

Firmy podejmują decyzję o tym, że niezbędne są takie zmiany z kilku najczęstszych powodów, takich jak:

  • potrzeba odświeżenia wizerunku marki lub firmy, który mocno opatrzył się już odbiorcom,
  • chęć nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami,
  • repozycjonowanie produktu.

Nie można jednak ograniczać rebrandingu do kosmetycznych zmian wizerunkowych. Istotne jest bowiem to, aby podejmowane kroki były harmonijne i grały ze sobą oraz z strategią firmy. Jako przykład doskonale przeprowadzonego rebrandingu w Polsce, można wskazać kampanię, która dotyczyła przemiany sieci komórkowej Idea, w sieć Orange. Rebrending obejmował wówczas działania na szeroką skalę, które zakończyły się powodzeniem.

Czy rebrending jest drogi?

Koszty przeprowadzenia rebrandingu uzależnione są przede wszystkim od rozmiaru firmy. Duży przedsiębiorca, taki jak sieć telefonii komórkowej musi podjąć zaawansowane działania w mediach i przeprowadzić rzetelną kampanię informacyjną, która dotyczyć będzie przede wszystkim istniejących, ale również przyszłych klientów marki. Warto pamiętać o tym, że każde podejmowane działanie będzie miało wpływ na nowy wizerunek firmy.

Przeciętne przedsiębiorstwo nie musi obawiać się aż tak wysokich kosztów. Nie ma potrzeby, aby rebrendingbył prowadzony przez cały zespół i miał ogólnokrajowy zasięg w mediach. Dziś najlepszym narzędziem, z którego często można korzystać bezpłatnie, jest Internet. Działalność w mediach społecznościowych umożliwia dotarcie do sporego grona osób, a umiejętnie działając, można tylko zwiększać swoje zasięgi. Planując rebrending, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

4 rekomendacje
38 wyświetleń
bookmark icon